Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Grödor Nedvissning af oljeväxter

Nedvissning af oljeväxter


Det odlas ca. 100.000 hektar med raps, rybs och lin i Sverige.


Envision® och Glyfonova® Bio kan användas för nedvissning av oljeväxter.

 

Doseringen av båda produkterna beror på den mängd växtmaterial som ska nedvisnas, ju mer växtmaterial, desto högre dosering.

Dock måste doserna hållas inom godkända maximala doser.

 Etiketter
pdf Glyfonova® Bio
pdf Envision

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy