Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Grödor Ogräs i fruktodlingar

Ogräs i fruktodlingar


FMC Agricultural Solutions' glyfosatprodukter, Envision® och Glyfonova Bio®, är bra til ogräs i fruktodlingar

 

Envision® och Glyfonova® Bio är s.k bioformuleringar av glyfosat. Både Envision® och Glyfonova® Bio ger låg skumbildning och har hög viskositet.

 

Envision® och Glyfonova® Bio från FMC sätter ny standard för glyfosatprodukter på den svenska marknaden.



Etiketter
pdf Glyfonova® Bio
pdf Envision
pdf Glyfonova® Supreme

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy