Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Grödor Växthus

Växthus


Warrant® 700 WG är godkänt för bekämpning av skadeinsekter i odlingar av prydnadsväxter, Tomat, Gurka och Paprika i växthus.

 

Warrant® 700 WG innehåller den aktiva substansen imidakloprid. Denna aktiva substans skiljer sig i verkningssätt från organiska fosforföreningar, carbamater och pyretroider. Medlet tas upp via blad, stam och rötter samt verkar som kontakt och maggift och har långtidsverkan. Medlet är systemiskt och fördelas väl i växten och skyddar plantorna främst mot sugande insekter såsom bladlöss, mjöllöss m fl.

 

Warrant® 700 WG verkar under en lång period och har en god effekt mot alla aktiva utvecklingsstadier. För mjöllöss är effekten nedsatt i det sena nymfstadiet, eftersom insekten då inte är aktiv och ej intar föda. Warrant® 700 WG bekämpar ej spinn eller kvalster.

 Etiketter
pdf Warrant® 700 WG

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy