Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Om FMC Historik

Historik


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMC tar över Cheminova A/S

 

24. april 2015

 

FMC Agricultural Solutions tar över Cheminova A/S...

 

Läs mera

Produktutveckling

 

Från kemikalieproducent till leverantör av egna innovativa färdigformulerade produkter till lantbruket.

Under 1990 talet satte Cheminova på allvar fokus på att utveckla egna färdigformulerade  produkter till lantbruket...

 

Läs mera

 

Global marknadsutveckling och CSR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global produktion

Socialt ansvar följer med den ökade närvaron av dotterbolag och produkter på marknaden.

Cheminova har utvecklat  sig från att vara en produktionsorienterad verksamhet till att vara marknadsorienterad...

 

Läs mera

Fler produktionsställen ger större flexibilitet och flera utvecklingsmöjligheter.

Tills 1997, när Cheminova förvärvade Lupin Agrochemicals i Indien, försiggick all produktion i Danmark...

 

Läs mera

 

Teknologi och miljö

 

 

 

 

 

 

Samhällets intresse för miljöskydd ökar och Cheminova optimerar produktionsteknologi och etablerar miljöanläggningar.

Cheminovas produktion och utveckling karakteriseras av löpande teknologisk utveckling...

 

Läs mera

 

Ägande

       
Från familjeföretag till aktiebolag

Cheminova grundades 1938.

1944 överläts alla aktier  till Aarhus Universitets Forskningsfond...

 

Läs mera

       
 

Organophosphat insektsmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begynnelsetiden

Cheminova utvecklade stor kunskap om kemin och processteknologin bakom framställandet av organophosphat insektsmedel och etablerade ett livskraftigt produktträd.

Cheminova började att producera parathion i slutet av  1940 talet, när de tyska patenträttigheterna föll bort...

 

Läs mera

Cheminova började sin verksamhet med produktion av många olika typer av  kemiska produkter.

Cheminova grundades 1938 av kemiingenjören Gunnar Andreasen...

 

 Läs mera

 

 

   


Produkter

 

Afgrøder

 

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy