Du är här: FMC Agricultural Solutions / Om FMC / Historik / Ägande

Ägande

Från familjeföretag till aktiebolag

 

Cheminova A/S grundades 1938.

 

År 1944 omvandlades Cheminova A/S till aktiebolag och samtliga aktier överfördes till Århus Universitets Forskningsfond.

Cheminova A/S blev ett börsnoterat företag 1986 med Århus Universitets Forskningsfond som huvudägare.

 

Ägandet av Cheminova A/S ändrades 1990 med upprättandet av Cheminova A/S Holding som ensam ägare av Cheminova A/S. Holdingbolagets största aktieägare är fortfarande Århus Universitets Forskningsfond.

 

Cheminova A/S Holding äger under en period även företagen Skamol A/S och Hardi A/S.

 

År 1999 bytte Cheminova A/S Holding namn till Auriga Industries, som idag har mer än 8000 danska och utländska aktieägare men Århus Universitets Forskningsfond. Forskningsfonden är fortfarande majoritetsägare.

 

Læs mere

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.