Du är här: FMC Agricultural Solutions / Om FMC / Historik / Global marknadsutveckling och CSR

Global marknadsutveckling och CSR

Den ökade närvaron på marknaden med dotterbolag och produkter medför ett socialt ansvar.

 

Cheminova A/S har utvecklats från att vara ett produktionsorienterat företag till att vara marknadsorienterad. Dock fortsätter utvecklingen av kärnkompetenser inom synteskemi, processteknik och kemisk produktion.

Bolagets affärsområde är att leverera bruksklara växtskyddsmedel där marknadsföring är baserad på egna produktgodkännanden och egna varumärken och distributionen sker främst genom egna dotterbolag.

Det första dotterbolaget bildades i USA 1987 och sedan dess har flera tillkommit i de viktigaste jordbruksländerna. Under 2008 etablerades en ny global organisation med 5 försäljningsregioner för att främja decentralisering, effektivitet och lokalt engagemang.

Den starka globala närvaron har varit en förutsättning för tillväxtstrategin som bygger på nya produkter.

Cheminova A/Ss direkta närvaro med produkter och lokalt anställda har legat till grund för företagsaktiviteter som gäller socialt ansvar – CSR (Corporate social responsibility).

Læs mere

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.