Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Om FMC Historik I början

I början


Cheminova A/S började med produktion av många typer av kemiska produkter.

 

Cheminova A/S grundades 1938 av kemiingenjör Gunnar Andreasen och var till en början ett familjeföretag innan det blev stiftelseägd 1944.

 

Under perioden fram till början av 1960-talet drevs verksamheten av Gunnar Andreasens entreprenörsanda utan en strömlinjeformad vision och övergripande strategi.

 

Sortimentet var mångsidig och skiftande med bl.a. svavelhaltiga kemikalier för gummiindustrin, artificiella sötningsmedel och lösningsmedel.

Efterhand har produktionen fokuserats kring lantbrukets växtskyddsbehov.


Företaget har därigenom upparbetat den kemisk och processteknisak kunskap som lade grunden till Cheminova A/Ss starka konkurrenskraft inom denna typ av kemi. 

Læs mere

 

 FMC Agricultural Solutions tar över Cheminova A/S


 Produktutveckling


 Global marknadsutveckling och CSR


 Global produktion


 Teknologi och Miljö


 Ägande


 OP insektsmedel


Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy