Du är här: FMC Agricultural Solutions / Om FMC / Historik / I början

I början

Cheminova A/S började med produktion av många typer av kemiska produkter.

 

Cheminova A/S grundades 1938 av kemiingenjör Gunnar Andreasen och var till en början ett familjeföretag innan det blev stiftelseägd 1944.

 

Under perioden fram till början av 1960-talet drevs verksamheten av Gunnar Andreasens entreprenörsanda utan en strömlinjeformad vision och övergripande strategi.

 

Sortimentet var mångsidig och skiftande med bl.a. svavelhaltiga kemikalier för gummiindustrin, artificiella sötningsmedel och lösningsmedel.

Efterhand har produktionen fokuserats kring lantbrukets växtskyddsbehov.


Företaget har därigenom upparbetat den kemisk och processteknisak kunskap som lade grunden till Cheminova A/Ss starka konkurrenskraft inom denna typ av kemi.

 

Læs mere

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.