Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Om FMC Historik OP insektsmedel

OP insektsmedel


Cheminova A/S utvecklade en djup kunskap om kemi och processteknologin bakom framställningen av organiska fosforföreningar (insektsmedel).

 

Cheminova A/S började tillverka parathion i slutet av 1940-talet, när tyska patenträttigheter hade upphört. Det var det första insektsmedlet baserat på fosfor och svavel.

 

Denna typ av kemi var helt ny för Cheminova A/S och produktionsprocesserna innebar tekniska problem. I början av 1950-talet utvecklades en avsevärt förbättrad process. Det blev nu möjligt att producera parathion i en mycket ren form.

 

Detta genombrott och affärsframgången låg till grund för Cheminova A/Ss strategiska fokus på organiska fosforföreningar.

 

En stor utvecklingsinsats under de följande decennierna gav Cheminova A/S en ledande position för produktion av dessa medel som var i stor tillväxt. Omkring 1980 utgjorde denna typ av produkter ca.40 % av världsmarknaden för insektsbekämpning.

 

Med hjälp av sammanhang i den kemiska produktionen av de olika mellanprodukter och produkter samt den fortsatta utvecklingen av processer skapade verksamheten en livskraftig produktmix med fullt utvecklade synergier bl.a. när det gäller återvinning av restprodukter i produktionsprocessen. 

Læs mere

 

 FMC Agricultural Solutions tar över Cheminova A/S


 Produktutveckling


 Global marknadsutveckling och CSR


 Global produktion


 Teknologi och Miljö


 Ägande


 I början


Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy