Du är här: FMC Agricultural Solutions / Om FMC / Historik / Produktutveckling

Produktutveckling

Från tillverkare av kemikalier till leverantör av egna innovativaprodukter för lantbrukare.

 

 

Under 1990-talet fokuserade Cheminova A/S på att utveckling av egna bruksfärdiga produkter för lantbruket, produkter som redan var kända inom lantbruket.

 

Gradvis har Cheminova A/Ss verksamhet och utveckling mer kommit bygga på innovativa differentierade produkter baserade på kända aktiva substanser. Det är bruksfärdiga produkter som är anpassade till lantbrukets behov och därigenom skapar värde för Cheminova A/Ss kunder.

 

Mindre innehåll av traditionella organiska lösningsmedel, har varit ett viktigt inslag i utvecklingen av mer effektiva, användarvänliga och miljövänliga produkter.

 

Cheminova A/S har tillgång till flera aktiva substanser, och utvecklar produkter med nya kombinationer av två eller flera aktiva substanser. Därigenom erbjuder Cheminova A/S produkter för ett optimalt växtskydd med färre sprutningar.

 

Miljöhänsyn, arbetsmiljö och bättre målinriktat effekt hanteras genom en innovativ strategi för att utveckla nya lösningar, både när det gäller kemiska processer och produkternas innehåll.

Læs mere

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.