Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Om FMC Historik Teknologi och Miljö

Teknologi och Miljö


Samhällets intresse för miljöskydd ökar och Cheminova A/S optimerar produktionsteknologin och etablerar miljösystem.

 

Cheminova A/Ss produktion och utveckling präglas av ständig teknologisk utveckling och utbyggnad av kapacitet i produktionsanläggningar.

Denna utveckling accelererade på 1970-talet, där produktgruppen organiska fosforföreningar (OP) byggdes ut. Produktionsprocesserna blev mer förfinade med produktion i slutna system, kontinuerlig produktion och specialinriktade anläggningar.

I mitten av 1970-talet startade Cheminova A/S en forskningsverksamhet i syfte att identifiera och utveckla nya produkter, både mellanprodukter och aktiva substanser. Det gick inte att lansera helt nya molekyler, men verksamheten lade grunden för utvecklingen av bland annat världens mest aktiva pyretroid, gamma-cyhalothrin.

Under 1980-talet etablerade Cheminova A/S en stor biologisk reningsanläggning vilket minskade utsläppen av särskilt fosforföreningar i avloppsvattnet avsevärt. Dessutom togs en förbränningsanläggning i bruk. Processluften behandlas vid hög temperatur och tvättas, innan den lämnar skorstenen. Verksamheten fick ett fullständigt miljögodkännande 1988. 

 

Læs mere

 

 FMC Agricultural Solutions tar över Cheminova A/S


 Produktutveckling


 Global marknadsutveckling och CSR


 Global produktion


 Ägande


 OP insektsmedel


 I början


Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy