Du är här: FMC Agricultural Solutions / Om FMC / Historik / Teknologi och Miljö

Teknologi och Miljö

Samhällets intresse för miljöskydd ökar och Cheminova A/S optimerar produktionsteknologin och etablerar miljösystem.

 

Cheminova A/Ss produktion och utveckling präglas av ständig teknologisk utveckling och utbyggnad av kapacitet i produktionsanläggningar.

Denna utveckling accelererade på 1970-talet, där produktgruppen organiska fosforföreningar (OP) byggdes ut. Produktionsprocesserna blev mer förfinade med produktion i slutna system, kontinuerlig produktion och specialinriktade anläggningar.

I mitten av 1970-talet startade Cheminova A/S en forskningsverksamhet i syfte att identifiera och utveckla nya produkter, både mellanprodukter och aktiva substanser. Det gick inte att lansera helt nya molekyler, men verksamheten lade grunden för utvecklingen av bland annat världens mest aktiva pyretroid, gamma-cyhalothrin.

Under 1980-talet etablerade Cheminova A/S en stor biologisk reningsanläggning vilket minskade utsläppen av särskilt fosforföreningar i avloppsvattnet avsevärt. Dessutom togs en förbränningsanläggning i bruk. Processluften behandlas vid hög temperatur och tvättas, innan den lämnar skorstenen. Verksamheten fick ett fullständigt miljögodkännande 1988.

 

 

Læs mere

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.