Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Om FMC Värden, mission och vision

Värden, mission och vision


Våra värden

 

Våra värden är uttryck för det beteende vi önskar främja i verksamheten. Det är fem värden. Vi använder de i vardagen, när vi strävar efter att nå våra mål och för att skapa en arbetsplats vi alla kan vara stolta av.

 

 

Vi når ambitiösa mål

Det är våra aktiviteter som driver FMC Nordic / Baltic. Vi sätter ambitiösa mål för oss själva, och vi strävar efter de allra bästa resultaten. Vi erkänner att det inte alltid är möjligt för oss att nå målet, men vi gör alltid vårt bästa i vårt försök.

 

Vi är innovativa

Innovation betyder att göra ny kunskap användbar. Vi använder ny kunskap i våra produkter och i våra arbetsprocesser. Även bra produkter och processer kan och ska förbättras över tid. Det krävs av oss, att vi är dynamiska, flexibla och redo för förändring.

 

Vi beslutar och vi handlar

Framsteg och resultat kräver beslut och handling. Beslut skall baseras på bästa tillgängliga kunskap, och vi skall agera ansvarsfullt inom de ramar vi har. Vi ställer krav på varandra att ta de nödvändiga besluten och att verkställa de nödvändiga handligarna.

 

Vi erkänner resultat

Goda resultat förbättras genom att erkänna den insats som ligger bakom. Vi ger utryck för vårt erkännande  i stort och smått. Målen för enskilda personer och grupper skall vara tydliga, och de förväntade resultaten skall vara väldefinierade och kända.

 

Vi visar samhällsansvar

Vi bedriver verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, som det definieras i vår ”Kodex för affärsprinciper”. Våra aktiviteter skall  överensstämma med dessa principer. Vi erkänner att världen inte är perfekt, men vi bidrar till att förbättra vilkåren för människor och miljö genom att fastställa och följa standarder.


Vår mission

 

Vi bidrar till att förbättra livsvillkoren för världens befolkning genom att leverera produkter som ökar utbytet av och kvalitèn på landbrukets grödor, så världens livsmedelsbehov kan tillgodoses.

Vår vision

 

Vi skapar resultat för våra kunder som global, bärkraftig och innovativ leverantör av ett bredt utbud av kvalitetsprodukter för växtskydd.
 
Värdeskapandet skall bidra till att vi kan vara i linje med de bästa bland motsvarande verksamheter,  till gagn för alla  intressenter.

Produkter

 

Afgrøder

 

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy