Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter

Produkter


De flesta verksamheter har fullt fokus på nya aktiva substanser.

 

FMC Agricultural Solutions har valt att titta på de välkända, effektiva aktiva substanserna och uppgradera dem med nutidens standard för formuleringsteknik.

 

Därmed förlängs de aktiva substansernas levnadstid på marknaden, i en tid där miljökraven för alla växtskyddsprodukter ökar.

 

Moderna formuleringsteknik ger även en rad fördelar bl.a. förbättrad upptagning, regntät och lagringsstabilitet. 

 

I några fall  har detta också lett till ett dokumenterat större utbyte än det som kan uppnås med originalprodukten.

 

Alle produkter genomgår samma tester och miljöafprövningar som andre producenters produkter, med fokus på miljömedvetenhet i alla led. Från val av råvaruproducent till produktens väg ut i miljön.

 

 

Ogräsmedel

 

Nuance   Foxtrot  
         
Envision    
         
         

 

Skadedjursmedel

 

       

 

Växtnäringsprodukter

 

Brassec   Mancab 500   Majstro
         
     

 

Svampmedel

 

       

 

Tilväxtregulator

 

       

 

Andra produkter

 

       


Afgrøder

 

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy