Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Andra produkter All Clear™ Extra

All Clear™ Extra


Rengöringsmedel till lantbrukspruta

 

All Clear™ Extra är ett mycket effektivt rengöringsmedel som verkar genom användning av 3 olika komponenter som samverkar för att

nå en optimal rengöringseffekt:

 

·         Vätmedel

·         Monoetanolamin

·         Frigörare

 

Tillsammans ger dessa tre komponenter en snabb och säker rengöring av sprutan efter användning av växtskyddsmedel.

 

 Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.

Produktinformation
pdf Etikett 
pdf Säkerhetsdatablad

 

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy