Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Andra produkter NovaBalance®

NovaBalance®


Maximera effekten av Envision®, Glyfonova® Supreme, Glyfonova® BIO och andre glyphosatprodukter:


- Vid låga doseringar

- Om vattnet är hårt, pH

- Vid högt Fe (järn) innehåll 

 

Använd 0,5 - 2,0 l/1000 l sprutvatten

 


Användningsområde:

 

Effekten av många växtskyddsmedel minskar när det används i basiskt, hårt, salthaltigt vatten eller vatten med förhöjt innehåll av kalcium, magnesium, järn och bicarbonatbindningar. Den varierande vattenkvalitén kan betyda att växtskyddsmedlen bryts ner eller faller till botten med dålig effekt som följd, eftersom en del av de aktiva substanserna då kan bli inaktiva.

 

NovaBalance® innehåller en blandning av produkter som mjukgör och förbättrar vattenkvaliten som därigenom förbättrar effekten av Glyfonova. Dessa produkter är:

  1. Komplexsbundna försurningsmedel som sätter ner pH och minimerar hydrolys.
  2. En polymerbaserad vattenmjukgörare.
  3. Medel som neutraliserar oönskade katjonisk bindning
  4. Syra/bas-reglerande medel som förbättrar möjlighet till tankblandning
  5. Vätmedel som ökar bladupptaget.

 

Verkninssätt:

 

NovaBalance® är ett gelebildande, komplexbindande och pH-reglerande medel som mjukgör och förbättrar vatten för sprutning i samband med Glyfonova produkter eller sprutning med andra glyfosat-produkter.

 

DOSERING: 

0,5 - 2,0 l/1.000 l sprutvätska.

Läs hela bruksanvisningen före användningen

 

AKTIV SUBSTANS: NovaBalance® er et vandbehandlingsprodukt (Waterconditioner)

 

FORMULERING: Flydende

 

FÖRPACKNING: 5 l förpackning.

 


Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.

Produktinformation
pdf Etikett
 Säkerhetsdatablad
pdf Produktblad

FÖRBÄTTRAR BLANDBARHET: 

- Betanal® Power

- Kemifam® Power

- Utjämnar pH till normal nivå, när det blandas med Bor haltiga produkter

 

OPTIMERAR EFFEKTEN: 

- Pyretroider

- Fenoxisyror

- Glyfonova® BIO, Envision®, Glyfonova® Supreme och andra glyfosatprodukter

 

Reg. varumärken: Bayer CropScience: Betanal® Power och Kemifam® Power

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy