Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Katalog

Katalog


 pdf Hämta pdf (1.5 MB)

Nuance® WG

(750 g./Kg. tibenuron-methyl)

Effektivt lågdosmedel i spannmål

Foxtrot® 

(69 g./l. fenoxaprop-p-ethyl och safener cloquintocet-mexyl 34,5 g./l.)

En garant för bästa och effektiv flyghavrebekämpning

Caliban® Duo

(10 g./Kg. iodosulfuron och 168 g./Kg. propoxycarbazone)

Ett bra val för att bekämpa kvickrot, renkavle och åkerven i vete

Envision®

(450 g./l. glyphosate)

Modern glyfosat formulering

Glyfonova® Bio

(360 g./l. glyphosate)

Lägre viskositet och skummar mindre

NovaBalance® 

(Additiv för bland annat glyphosate produkter)

Förbättrar effekten när du har hårt vatten

Warrant® 700 WG

(700 g./l. imidacloprid)

Högeffektiv produkt mot bladlös i växthusodling

Zignal® 

(500 g./l. fluazinam)

Grunden i bladmögelbekämpning i potatis

Brassec

(90 g./l. mangan, 90 g./l. magnesium, 80 g./l. svavel, 80 g./l. kväve, 50 g./l. bor, 4 g./l. molybden)

Enkel och unik bladgödsling i oljeväxter, ärter och bönor

Mancab 500

(500 g./l. mangankarbonat)

Mikronäring som innehåller mangan. Formulerad som suspensionkoncentrat (SC). Används i spannmål, raps, sockerbetor, ärtor, bönor, potatis och gräsfröodling

Majstro

(300 g./l. mangan, 110 g./l. koppar, 84 g./l. magnesium, 84 g./l. zink)

Mikronäringssuspension i majs och stråsäd

Jett Mn 235

(235 g./l. mangan nitrat)

Mot manganbrist i lantbruksgrödor, trädgårdskulturer och gräsmattor


 

Afgrøder

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy