Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Ogräsmedel Ally® 50 ST

Ally® 50 ST


Enkel och säker bekämpning av bredbladiga örtogräs i stråsäd

 

Ally® 50 ST mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg, rågvete och lin. Endast för vårbehandling.

 

Godkänd att använda tom 2018.06.30.

 
Ally® 50 ST bekämpar bredbladiga örtogräs: Baldersbrå, viol, plister, våtarv, dån, raps, gullkrage m.fl.

Ally® 50 ST är lätt att hantera och dosera.

Ally® 50 ST säljs i rör med 10 tabletter.Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.

Produktinformation
pdf Etikett 
pdf Säkerhetsdatablad

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy