Ally® 50 ST

Enkel och säker bekämpning av bredbladiga örtogräs i stråsäd

Ally® 50 ST mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg, rågvete och lin. Endast för vårbehandling.

Godkänd att använda tom 2018.06.30.

 

  • Bekämpar bredbladiga örtogräs: Baldersbrå, viol, plister, våtarv, dån, raps, gullkrage m.fl.

  • Är lätt att hantera och dosera.

  • Ally® 50 ST säljs i rör med 10 tabletter.

     
PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Ogräsmedel
Registreringsnummer 4727
Verksamt ämne

Metsulfuron-metyl: 50 vikt-%

Formulering Vanndispergerbart tablett
Verkningsmekanismgrupp HRAC B

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement