Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Ogräsmedel Ally® Class 50 WG

Ally® Class 50 WG


Mästaren på de tuffa örtogräsen i stråsäd

 

Mot ogräs i odlingar av vete, råg, havre, korn och rågvete, med eller utan insådd av rajgräs som fånggröda. Endast vårbehandling.

 
Ally® Class 50 WG klarar utöver de vanliga örtogräsen i stråsäd också snärjmåra, åkerviol, plister m.fl.

Ally® Class 50 WG är ett lågdosmedel med bred effekt och dubbelt verkningssätt.

Ally® Class 50 WG säljs i 500 grams burkar.Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.

Produktinformation
pdf Etikett 
pdf Säkerhetsdatablad

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy