Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Ogräsmedel Border® 100 SC

Border® 100 SC


Mild bekämpning av ogräs i majs

 

Mot ogräs i odlingar av majs

 

Border® 100 SC produktinformation
Innehåll Mesotrion 100 g/l
Formulering SC-Suspensionskoncentrat (flytande koncentrat)
Förpackning 5 liter
Dos Läs etikett
Resistensklass HRAC F2
Registreringsnummer 5253
Användning Border® 100 SC må kun användas i odlingar av majs. 

 



Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.

Produktinformation
pdf Etikett
 Säkerhetsdatablad

 

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy