Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Ogräsmedel Caliban® Duo

Caliban® Duo


Caliban® Duo är ett säkert val för att bekämpa kvickrot, renkavle och åkerven i vete.

 

Får säljas tom 2018.04.30 
Godkänd att använda tom 2019.04.30

 

För vårbehandling i höstvete, råg och rågvete.

 

Caliban® Duo har dessutom god effekt på följande tvåhjärtbladiga ogräsarter: spillraps, snärjmåra, baldersbrå, kamomill, åkerrättika, våtarv, åkersenap m.fl. örtogräs.

 

Europeiska registreringsförsök mot flyghavre har gett motsvarande 75-95% effekt. (ej signifikanta resultat)

 

Caliban® Duo har både jord- och bladverkan, vilket säkrar ogräseffekten. Caliban® Duo får användas på våren i höstsäd: (höstvete, rågvete och råg).
Caliban® Duo innehåller de två aktiva substanserna iodosulfuron (10 g/kg) och propoxycarbazone (168 g/kg) i en fullständigt upplösande granulat (WG) formulering.

Caliban® Duo säljs i 1,0 kg förpackning.


Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.


Produktinformation
pdf Etikett
pdf Säkerhetsdatablad
pdf Produktblad

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy