Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Ogräsmedel CDQ® SX®

CDQ® SX®


Brett ogrässpektra med förstärkt effekt på viol och åkertistel

 

CDQ™ SX® förenar flera viktiga egenskaper som tillsammans gör produkten till ett efterfrågat medel til ogräsbekämpning i stråsäd med förstärkt effekt på viol och åkertistel.

 

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete. Endast vårbehandling. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

 
Fördelar med CDQ™ SX®:

  • Speciellt god effekt mot viol och åkertistel
  • Behandling redan från 5 grader.
  • Brett behandlingsintervall i olika grödstadier.
  • Kan användas till ogräsbekämpning på alla jordarter.
  • Fysiskt blandbart med flertalet  växtskyddsmedel.
  • SX® teknologi, som ger en äkta lösning och mindre risk för rester i sprutan.

 

Formuleringen i CDQ™ SX® bygger på den patenterade SX® teknologin. Denna innebär att granulatet löser sig fullständigt i spruttanken.

Här skiljer sig SX® från andra formuleringar där många är granulater som bildar en suspension (små fasta partiklar som svävar i vattnet och riskerar att avsätts på botten eller  på väggar i tanken).

Fördelarna med SX® teknologin är:

  • Snabbare lösning av preparatet i tanken eller doseringsbehållaren.
  • Mindre risk för rester i sprutan som kan sätta sig i munstycken, pumpar eller filter.
  • Mindre risk för rester på tvättplatsen - mindre risk för punktspill.

 

Studier pekar också på att SX® formulerade produkter tas upp snabbare av växten än suspensions-produkter.Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.

Produktinformation
pdf Etikett
pdf Säkerhetsdatablad

 

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy