Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Ogräsmedel Centium® 36 CS

Centium® 36 CS


Advanced microencapsulated technology

 

Centium® 36 CS mot ogräs i odlingar av potatis, ärter, morötter, höstraps, sockerbetor, foderbetor och rödbetor.

 

Centium® 36 CS innehåller 360 g/l Klomazon. Centium® 36 CS är kapselsuspension. 

Centium® 36 CS säljs i 1,0 l förpackning.


Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.


Produktinformation
pdf Etikett 
pdf Säkerhetsdatablad

 

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy