Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Ogräsmedel ComboPac

ComboPac


ComboPac SX® - En lyckad kombination för örtogräsbekämpning i sträsäd

 

Mot örtogräs i odlingar av stråsäd. Endast för vårbehandling.

 
Combo Pac SX®  lågdosmedeln med den optimala örtogräseffekten inklusive snärjmåra.

Combo Pac SX® ett utmärkt alternativ i både höst- och vårsäd.

 

Combo Pac SX® består av:
300 g Harmony® Plus 50 SX® och 2 x 120 g Eagle® WGTomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.

Produktinformation
pdf Etikett
pdf Säkerhetsdatablad

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy