LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

ComboPac

En lyckad kombination för örtogräsbekämpning i sträsäd

Mot örtogräs i odlingar av stråsäd. Endast för vårbehandling.

Combo Pac är ett lågdosmedeln med den optimala örtogräseffekten inklusive snärjmåra.
Combo Pac är ett utmärkt alternativ i både höst- och vårsäd.

Combo Pac består av:
300 g Harmony® Plus 50 SX® och 2 x 120 g Eagle® WG

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.