Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Ogräsmedel Envision®

Envision®


Envision® innehåller glyfosat som aktiv substans. Glyfosat är en systemisk herbicid för bekämpning av kvickrot och andra fleråriga gräs samt ett- och fleråriga örtogräs. 

 

Envision® upptas genom bladen och transporteras till rotsystemet. Därefter vissnar plantan inom 5 - 14 dagar. Envision® som träffar jord inaktiveras genom bindning till lerpartiklarna. Envision® omvandlas till i jorden naturligt förekommande ämnen, såsom vatten, koldioxid, fosfat och nitrat.

 

Användningsområde:
Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast:

  1. mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning
  2. i samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska.
  3. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av oljeväxter.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtets.

 

Envision® innehåller: 450 g./l. glyphosat.

 

Envision® säljes i 10ltr och 640ltr förpackning.

 

Envision® har godkänts för 30.06.2017.


Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.


Produktinformation
pdf Etikett
pdf Säkerhetsdatablad
pdf Produktblad

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy