Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Ogräsmedel Express® 50 SX®

Express® 50 SX®


Express®50 SX® - Den klara lösningen för ekonomi i spannmålsodlingen

 

Mot ogräs i odlingar av vete, råg, havre, korn och rågvete. Mot ogräs i odlingar av vall, med eller utan skyddssäd. Mot ogräs i odlingar av timotejfrö under insåningsåret. Endast vårbehandling.

 
Formuleringen i Express®50 SX® bygger på den patenterade SX® teknologin. Denna innebär att granulatet löser sig fullständigt i spruttanken.

Här skiljer sig SX® från andra formuleringar där många är granulater som bildar en suspension (små fasta partiklar som svävar i vattnet och riskerar att avsätts på botten eller  på väggar i tanken).

Fördelarna med SX® teknologin är:

  • Snabbare lösning av preparatet i tanken eller doseringsbehållaren.
  • Mindre risk för rester i sprutan som kan sätta sig i munstycken, pumpar eller filter.
  • Mindre risk för rester på tvättplatsen - mindre risk för punktspill.

 

Studier pekar också på att SX® formulerade produkter tas upp snabbare av växten än suspensions-produkter.Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.

Produktinformation
pdf Etikett
pdf Säkerhetsdatablad

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy