Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Ogräsmedel Glyfonova® Bio

Glyfonova® Bio


GLYFONOVA® BIO innehåller glyfosat som aktiv substans. Glyfosat är en systemisk herbicid för bekämpning av kvickrot och andra fleråriga gräs samt ettoch fleråriga örtogräs.

 

GLYFONOVA® BIO upptas genom bladen och transporteras till rotsystemet. Där efter vissnar plantan inom 5 - 14 dagar. GLYFONOVA® BIO som träffar jord inaktiveras genombindning till lerpartik larna. GLYFONOVA® BIO omvandlas till i jorden naturligt förekommande ämnen, såsom vatten, koldioxid, fosfat och nitrat.

 

Användningsområde:
Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast:

  1. mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning,
  2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av oljeväxter,
  3. i samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

 

Glyfonova® Bio innehåller: 360 g./l. glyphosat.

 

Glyfonova® Bio säljes i 20ltr, 640ltr och 1000ltr förpackning.

 

Glyfonova® Bio har godkänts för 30.06.2017.


Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.


Produktinformation
pdf Etikett
 Säkerhetsdatablad

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy