Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Ogräsmedel Gullviks Star SX®

Gullviks Star SX®


Gullviks Star SX® ger en bred och säker ogräseffekt

 

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete.

 
Gullviks Star SX® = 250 g CDQ™ SX® + 3 l Starane™ 333 HL

Kombinationen CDQ™ SX® + Starane™ 333 HL + vätmedel ger en bred och säker ogräseffekt på örtogräs som viol, blåklint, plister, vallmo snärjmåra och har även effekt på tistel.

Gullviks Star SX® räcker till 10-13 ha.Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.

Produktinformation
 pdf Säkerhetsdatablad

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy