Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Ogräsmedel Harmony® 50 SX®

Harmony® 50 SX®


Specialisten till fodermajs och betesvallar

 

Mot örtogräs i vete, korn, råg, rågvete och havre med eller utan insådd, samt i fodermajs och betesvall. Endast för vårbehandling.

 
Harmony® 50 SX® löser problemen med svinmålla, trampört m.fl örtogräs i stråsäd, fodermajs och betesvall.

Harmony® 50 SX® utmärkt blandningspartner till Titus® WSB i fodermajs.Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.

Produktinformation
 pdf Etikett
pdf Säkerhetsdatablad

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy