Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Ogräsmedel Harmony® Plus 50 SX®

Harmony® Plus 50 SX®


Harmony® Plus 50 SX® … en äkta lösning för ett bra resultat!

 

Mot örtogräs i odlingar av vete, havre, korn, råg och rågvete med eller utan gräsinsådd. Endast för vårbehandling.

 
Formuleringen i Harmony® Plus 50 SX® bygger på den patenterade SX® teknologin. Denna innebär att granulatet löser sig fullständigt i spruttanken.

Här skiljer sig SX® från andra formuleringar där många är granulater som bildar en suspension (små fasta partiklar som svävar i vattnet och riskerar att avsätts på botten eller  på väggar i tanken).

Fördelarna med SX® teknologin är:

  • Snabbare lösning av preparatet i tanken eller doseringsbehållaren.
  • Mindre risk för rester i sprutan som kan sätta sig i munstycken, pumpar eller filter.
  • Mindre risk för rester på tvättplatsen - mindre risk för punktspill.

 

Studier pekar också på att SX® formulerade produkter tas upp snabbare av växten än suspensions-produkter.Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.

Produktinformation
 pdf Etikett
 pdf Säkerhetsdatablad

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy