Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Ogräsmedel Ratio® Super SX®

Ratio® Super SX®


Effektiv ogräsbekämpning i stråsäd

 

Ratio® Super SX® förenar flera viktiga egenskaper som tillsammans gör produkten till ett efterfrågat medel til ogräsbekämpning i stråsäd och lönsamt verktyg för Sveriges spannmålsodlare.

 
Fördelar med Ratio® Super SX®:

 • Bred ogräseffekt, inklusive svårbekämpade ogräs som åkerbinda.
 • Behandling redan från 5 grader.
 • Brett behandlingsintervall i olika grödstadier.
 • Kan användas till ogräsbekämpning på alla jordarter.
 • Fysiskt blandbart med flertalet  växtskyddsmedel.
 • SX® teknologi, som ger en äkta lösning och mindre risk för rester i sprutan.
   
  Formuleringen i Ratio® Super SX® bygger på den patenterade SX® teknologin. Denna innebär att granulatet löser sig fullständigt i spruttanken.

Här skiljer sig SX® från andra formuleringar där många är granulater som bildar en suspension (små fasta partiklar som svävar i vattnet och riskerar att avsätts på botten eller på väggar i tanken).

Fördelarna med SX® teknologin är:

 • Snabbare lösning av preparatet i tanken eller doseringsbehållaren.
 • Mindre risk för rester i sprutan som kan sätta sig i munstycken, pumpar eller filter.
 • Mindre risk för rester på tvättplatsen - mindre risk för punktspill.
   
  Studier pekar också på att SX® formulerade produkter tas upp snabbare av växten än suspensions-produkter.


Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.

Produktinformation
 pdf Etikett
pdf Säkerhetsdatabblad

 

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy