Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Ogräsmedel Safari® 50 DF

Safari® 50 DF


Safari® 50 DF bekämpning av ogräs i sockerbetor

 

Mot ogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor.

Mot ogräs i odlingar av cikoria.

 

Safari® 50 DF är ett systemiskt örtogräsmedel. Många förekommande örtogräs i betor bekämpas effektivt. Tillväxten av ogräsplantornas tillväxt avstannar efter några timmar efter sprutningen.

 
Safari® 50 DF bekämpning av ogräs effektivt mot: Baldersbrå/kamomill, snärjmåra, nattskatta, spillraps, vildpersilja, blåklint och trampört.

Safari® 50 DF används på små ogräs oavsett betans storlek.

Safari® 50 DF är ett lågdosmedel.Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.

Produktinformation
 pdf Etikett
 pdf Säkerhetsdatablad

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy