LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Safari® 50DF

Bekämpning av ogräs i sockerbetor

Mot ogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor.
Mot ogräs i odlingar av cikoria.

  • Safari® 50 DF är ett systemiskt örtogräsmedel. Många förekommande örtogräs i betor bekämpas effektivt. Tillväxten av ogräsplantornas tillväxt avstannar efter några timmar efter sprutningen
  • Safari® 50 DF bekämpning av ogräs effektivt mot: Baldersbrå/kamomill, snärjmåra, nattskatta, spillraps, vildpersilja, blåklint och trampörtSafari® 50 DF används på små ogräs oavsett betans storlek
  • Safari® 50 DF är ett lågdosmedel.

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Ogräsmedel
Registreringsnummer 5424
Verksamt ämne

Triflusulfuronmetyl 500 g/kg (50 vikt%)

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Verkningsmekanismgrupp  

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.