Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Ogräsmedel Tripali®

Tripali®


Ett nytt bredverkande ogräsmedel

 

Mot örtogräs i odlingar av vete, havre, korn, råg och rågvete. Endast för vårbehandling.
 
  • Effektiv bekämpning av snärjmåra och andra örtogräs
  • Alla vår- och höstspannmålsgrödor kan behandlas
  • Stor kompatibilitet med tankblandning möjliggör besprutningsflexibilitet

Tripali är en homogen granulär blandning, formulerad som vatten-dispergerbart granulat (WG).

Den består av tre aktiva ingredienser: metsulfuronmetyl, tribenuronmetyl och florasulam.

Denna nya och mycket effektiva korsverkande herbicid har utvecklats för att ge en helhetslösning för bekämpning av örtogräs i spannmål.

 


Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.

Produktinformation
pdf Etikett 
pdf Säkerhetsdatablad

 

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy