Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Skadedjursmedel

Skadedjursmedel


FMC Agricultural Solutions är känd över hele världen för sina många insektsmedel. Via avancerad och patenterad teknologi har vi formått att hålla kvar många produkter på marknaden med en mera miljövänlig profil.

 

Produktgruppen skadedjursmedel är den allra minsta i Norden, eftersom våra klimatvillkor inte främjar skadedjursangrepp  i samma utsträckning som under mera sydliga himmelstråk, där detta är en av de största produktgrupperna. 

Afgrøder

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy