Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Skadedjursmedel Avaunt®

Avaunt®


Mot rapsbaggar. Ger långtidseffekt och bryter resistens

 

Avaunt® bekämpar rapsbaggar i vår- och höstraps och vår- och höstrybs. Avaunt® innehåller det verksamma ämnet indoxakarb, som tillhör gruppen oxidiazin-insekticider.

 

Indoxakarb blockerar natrium-kanalerna i insekternas centrala nervsystem. Skadeinsekterna (rapsbaggar) upphör nästan omedelbart att äta och röra sig på grund av kollaps i det centrala nervsystemet. De faller till marken och dör inom 1-4 dygn. Upptaget sker primärt oralt men även till viss del genom kontaktverkan.

  • Avaunt®  har god långtidseffekt på behandlade knoppar.
  • Avaunt® kan användas från stadie 40, en behandling innan rapsens stadie 57.
  • Avaunt® bekämpar även pyretroidresistenta rapsbaggar.


Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.

Produktinformation
 pdf Etikett
 pdf Säkerhetsdatablad

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy