LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Vendetta®

Effektiv bekämpning av bladmögel och torrfläcksjuka

Mot svampangrepp i odlingar av potatis.


 pdf Etikett 


 Säkerhetsdatablad


 

Vendetta® består av två verksamma substanser som tillsammans verkar mot svampsjukdomar.

  • En aktiv substans med systemisk verkan
  • En aktiv substans med kontaktverkan
  • Bekämpning av bladmögel i potatis
  • Bekämpning av torrfläcksjuka i potatis
  • Nedsatt risk för resistens
  • Unik kombination av aktiva substanser
  • Synergi mellan aktiva substanserna

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Svampmedel
Registreringsnummer 5325
Verksamt ämne

150 g/1 Azoxystrobin + 375 g/l Fluazinam

Formulering

Suspensions koncentrat (SC) - Flytande koncentrat 

Verkningsmekanismgrupp FRAC: 11 + 29

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.