Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Svampmedel Zignal®

Zignal®


Zignal® är en viktig del i bladmögelbekämpning i potatis. Kontroll över bladmögel är nödvändigt för att säkra god skörd med hög kvalitet och lagringsbar potatis.

Zignal® har god effekt på bladmögel och är skräddarsydd för tidiga och sena behandlingar i behandlingsprogrammet.

 

Zignal® är kontaktverkande och skall användas förebyggande mot bladmögel, och har samtidigt god effekt mot skydd mot brunröta. Behandlingar i slutet av säsongen med Zignal® är således ett ypperligt sätt att förhindra brunröta.

 

Zignal® består av Fluazinam 500 g./l.

 

Förpackning 5,0 L.


Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.


Produktinformation
pdf Etikett
 Säkerhetsdatablad
pdf Produktblad

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy