Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Tilväxtregulator Clipless® NT

Clipless® NT


För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar.

 

Clipless® NT information
Innehåll:
120 g/l Trinexapak (etyl-ester) (11,0 % w/w)

Beredningsform: Mikroemulsion (ME)

Förpackning: 5l.


Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.


Produktinformation
pdf Etikett
pdf Säkerhetsdatablad

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy