Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Växtnäringsprodukter

Växtnäringsprodukter


Plantans behov av mikronäringsämnen kan säkerställas vid tillförsel via blad.

 

Detta användes för att säkerställa korrekt näringsupptag i grödan under de kritiska tillväxtperioderna. Samt till exempel när det vanliga gödningsmedlet inte tas upp på grund av torka.

Under kalla eller torra perioder tas inte vissa näringsämnen lika lätt upp via rotsystemet. Här kan tillförsel av bladnäring vara lämplig. Dessutom finns det tillväxtperioder (t.ex. raps under sträckningsfasen ), där rotens upptag av näringsämnen inte kan hålla jämna steg med tillväxten.

 

Våra mikronäringsprodukter är oftast flytande och tillverkas på vår Engelska fabrik Headland. Headland har producerat och utvecklat mikronäringsprodukter under många år både för den Engelska och Europeiska marknaden.

Produkternas ingående råvaror är renade, förmalda och formuleras som växtskyddsmedel. Detta säkerställer ett högt upptag, hög koncentration, regnfasthet, och inte minst blandbarhet med de vanligasta växtskyddsmedlen. Våra produkter är utvecklade för att förenkla vardagen.Rekommendation

 

 

Afgrøder

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy