Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Växtnäringsprodukter Brassec

Brassec


Brassec är en unik formulering av mangan, magnesium, svavel, kväve, bor och molybden för bladgödsling till oljeväxter, ärtor och bönor.

 

Brassec innehåller:

 

Mangan (Mn): 90 g/l
Magnesium (Mg): 90 g/l
Svavel (S): 80 g/l
Kväve (N): 80 g/l
Bor (B): 50 g/l
Molybden (Mo): 4 g/l

 

Med tillsats av humic acid.

 

Brassec säljes i 5ltr förpackning.


Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.


Produktinformation
pdf Etikett
 Säkerhetsdatablad
pdf Produktblad

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy