Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Växtnäringsprodukter Entire®

Entire®


Entire® är ett suspensionsmedel med hög koncentration av de 8 viktigaste växtnäringsmedlen för spannmålsproduktion.

 

Entire® innehåller ialt 518 gram/ltr:

 

Kväve (N) 160 g/l  
Fosfor (P) 19 g/l (44 g/l P2O5)
Kalium (K) 66 g/l (80 g/l K2O)
Magnesium (Mg) 53 g/l (88 g/l MgO)
Svavel(S) 75 g/l (187g/l S03)
Mangan (Mg) 80 g/l  
Zink (Zn) 55 g/l  
Koppar (Cu) 5 g/l  

 

Entire® säljs i 10 liters stapelbara behållare.

 

Entire® registrerat varumärke för FMC Agricultural Solutions.


Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.


Produktinformation
pdf Etikett
 Säkerhetsdatablad
pdf Produktblad

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy