LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Jett Mn 235

Jett Mn 235 används mot manganbrist i lantbruksafgrödor, trädgårdskulturer och gräsmatter
 

 JETT Mn 235 säljes i 10 L, 15 L och 640 L förpackning.

 

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Växtnäringsmedel
Registreringsnummer  
Innehåll

Mangan Nitrat (Mn): 235 g/l

Formulering

Ett suspentionskoncentrat av näringsämnen

Verkningsmekanismgrupp  

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.