Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Växtnäringsprodukter Jett Mn 235

Jett Mn 235


Jett Mn 235 används mot manganbrist i lantbruksafgrödor, trädgårdskulturer och gräsmatter.

 

JETT Mn 235 innehåller:

 

Mangan Nitrat (Mn): 235 g/l

 

JETT Mn 235 säljes i 10 ltr, 15 ltr och 640 ltr förpackning.


Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.


 

Produktinformation
pdf Etikett
 Säkerhetsdatablad
pdf Produktblad

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy