Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Växtnäringsprodukter Majstro

Majstro


Majstro är en suspensionsblanding för användning i majs och stråsäd.

 

Majstro innehåller:

 

Mangan: 300 g/l
Koppar: 110 g/l
Magnesium: 84 g/l
Zink: 84 g/l

 

Majstro säljes i 5ltr förpackning.


Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.


Produktinformation
pdf Etikett
 Säkerhetsdatablad
pdf Produktblad

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy