Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Växtnäringsprodukter Mancab 500

Mancab 500


Mancab 500 är ett micronäringsprodukt innehållande mangan för bladbehandling formulerad som ett suspensionskoncentrat.

 

Mancab 500 innehåller:

 

Mangan (Mn): 500 g/l som mangankarbonat

 

Mancab 500 kan användas för Spannmål, Raps, Sockerbetor, Ärtor, Bönor, Potatis och Gräs.

 

Mancab 500 säljes i 5ltr förpackning.


Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.


Produktinformation
 Etikett
 Säkerhetsdatablad
pdf Produktblad

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy