LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du är här: FMC Agricultural Solutions / Grödor / Före sådd

Före sådd

FMC Agricultural Solutions' glyfosatprodukter, Envision® och Glyfonova Bio®, är bra för att bekämpa kvickrot före sådd av grödor.

 

Kvickroten måste ha god tillväxt och ha 3-4 utvecklade blad för ett gott upptag  av glyfosat  i bladen och därmed transport ut till kvickrotens  rhizomer.

 

Envision® och Glyfonova® Bio är s.k bioformuleringar av glyfosat. Både Envision® och Glyfonova® Bio ger låg skumbildning och har hög viskositet.

 

Envision® och Glyfonova® Bio från FMC sätter ny standard för glyfosatprodukter på den svenska marknaden.

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.