LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Nedvissning af oljeväxter

Det odlas ca. 100.000 hektar med raps, rybs och lin i Sverige.


Envision® och Glyfonova® Bio kan användas för nedvissning av oljeväxter.

 

Doseringen av båda produkterna beror på den mängd växtmaterial som ska nedvisnas, ju mer växtmaterial, desto högre dosering.

Dock måste doserna hållas inom godkända maximala doser.

 

Etiketter
pdf Glyfonova® Bio
pdf Envision

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.