LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du är här: FMC Agricultural Solutions / Grödor / Spannmål / Höstkorn

Höstkorn

Det odlas  ca. 1 miljon hektar spannmål  i Sverige varje år.

 

Av detta utgör vete ca. 40%, korn ca. 30% och havre står för nästan 20%. Resterande 10% av arealen utgörs av rågvete, råg och blandsäd.

 

Foxtrot® är en effektiv produkt för bekämpning av flyghavre i höstkorn.

 

Mancab 500 säkerställer ett högt manganupptag i höstkorn.

 

Majstro innehåller mikronäringsämnen för höstkorn.

Etiketter
pdf Foxtrot®
pdf Mancab 500
pdf Majstro
pdf Entire®

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.