LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du är här: FMC Agricultural Solutions / Grödor / Växthus

Växthus

Warrant® 700 WG är godkänt för bekämpning av skadeinsekter i odlingar av prydnadsväxter, Tomat, Gurka och Paprika i växthus.

 

Warrant® 700 WG innehåller den aktiva substansen imidakloprid. Denna aktiva substans skiljer sig i verkningssätt från organiska fosforföreningar, carbamater och pyretroider. Medlet tas upp via blad, stam och rötter samt verkar som kontakt och maggift och har långtidsverkan. Medlet är systemiskt och fördelas väl i växten och skyddar plantorna främst mot sugande insekter såsom bladlöss, mjöllöss m fl.

 

Warrant® 700 WG verkar under en lång period och har en god effekt mot alla aktiva utvecklingsstadier. För mjöllöss är effekten nedsatt i det sena nymfstadiet, eftersom insekten då inte är aktiv och ej intar föda. Warrant® 700 WG bekämpar ej spinn eller kvalster.

 

Etiketter
pdf Warrant® 700 WG

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.